توزیع نذری توسط گروه نیکوکاری حنانه در سالروز شهادت حضرت امام رضا ( ع )

در بیمارستان بهرامی .( نذری توسط یکی از خیرین گروه حنانه تهیه شده بود )