حنانه ___________ HannanehCharity@gmail.com

___حنانه یعنی مهربانی که مخصوص خداست .___

بیلان ششم گروه حنانه

بیلان شماره 6 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ 1394/01/27 تا پایان 1394/02/27 موجودی خروجی ورودی شرح 70.677.151 0 0 مانده موجودی 94/01/27 84.367.151 0 13.690.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران تا تاریخ 94/02/27 84.975.597 0 608.446 سـود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

بیلان پنجم گروه حنانه

بیلان شماره 5 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ 1393/12/27 تا پایان 1394/01/27 موجودی خروجی ورودی شرح 72.033.995 0 0 مانده موجودی 93/12/27 79.133.995 0 7.100.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران تا تاریخ 94/01/27 79.697.151   0 563.156 سـود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

بیلان سال مالی 93 منتهی به تاریخ 93/12/28

بیلان ســال مالی گروه نیکوکاری حنانه منتهی به تاریخ 1393/12/28 موجودی خروجی ورودی شرح 161.948.000 0 161.948.000 کل هدایای نقدی واریز به حساب حنانه 163.142.495 0 1.194.495 ســود ماهیانه 72.171.995 90.970.500 0 کل پرداختی ها 72.033.995 138.000 0 کارمزد بانکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

بیلان چهارم گروه حنانه

بیلان شماره 4 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ  1393/11/27 تا پایان 1393/12/25 موجودی خروجی ورودی شرح 69.257.897 0 0 مانده موجودی 93/11/27 124.881.897 0 55.624.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران  از تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
12 پست
مهر 93
1 پست