تقدیم هدایا به کودکان نیازمند

تقدیم هدایا به خانواده های کودکان نیازمند

 علاوه بر فعالیت های متمرکز در بیمارستان ، جهت کود کان نیازمند خارج از بیمارستان نیز

توسط گروه نیکوکاری حنانه هدایایی تقدیم گردید .

 

 

/ 3 نظر / 19 بازدید

چه نازن اینااااااا[نیشخند]

دخترقم

زیباست کارخداپسندانه ایست