فعالیت های گروه حنانه

 

 

  فعالیت اول :

برگزاری جشن در مناسبت های محتلف و برگزاری تولد برای کودکان

فعالیت دوم :

فراهم کردن شرایط تحصیل برای کودکان در بیمارستان

فعالیت سوم :

تهیه دارو و فراهم کردن مایحتاج خانواده کودکان

/ 0 نظر / 12 بازدید