تاریخچه بیمارستان بهرامی


تاریخچه بیمارستان بهرامی

 


مرحوم منشی باشی بهرامی از افراد نیکوکار تصمیم به احداث درمانگاهی جهت درمان کودکان گرفت

و بدین منظور دو قطعه زمین و در حدود دویست و پنجاه هزار تومان از مال خود را به اینکار اختصاص داد.

برادرشان سرهنگ یوسف بهرامی طبق وصیت ایشان اقدام به تجهیز بیمارستان طبق مقاوله نامه ای

به دانشکده پزشکی تهران واگذار گردید .در تاریخ 1337/2/7 بعد از تجهیز بخش اطفال ، این بیمارستان

شروع به فعالیت نمود . در سالهای بعد کلینیک اورژانس با 16 تخت جهت بستری کردن فوری بیماران

تاسیس و پس از تجهیز آن در اول دیماه 1342 افتتاح گردید . ساختمان پلی کلینیک در سال 48 ساخته

شد. بخش جراحی نیز بعد از تجهیز و با داشتن 20 تخت و دو اطاق عمل و یک اطاق عمل عفونی در آبان

سال 1354 افتتاح شد . ضمناً در همانروز کلینیک دیالیز اطفال نیز در ساختمان پلی کلینیک دایر گردید .

در آخرین روزهای جنگ تحمیلی ( 17 فروردین 1367 ) بیمارستان مورد اصابت موشک رژیم بعث عراق

قرار گرفت و قسمت اعظم بیمارستان تخریب و 6 نفر از کارکنان بیمارستان و فرزندانشان در مهد کودک

شهید شدند. یک ماه بعد بیمارستان در بخش باقیمانده فعالیت مجدد خود را از سر گرفت .

احداث ساختمان جدید با تامین بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1370 شروع و در سال 1376

خاتمه یافت . در نهایت ساختمان جدید در شهریور 1376 با 180 تخت مصوب و 120 تخت فعال شروع به کار کرد.

بعد از انحلال بیمارستان امیر کبیر در سال 1377 ، قسمت اعظم کادر جراحی ، داخلی اطفال ، کادر اداری

و خدماتی بیمارستان امیر کبیر به بیمارستان بهرامی منتقل شدند .

 

/ 0 نظر / 107 بازدید