تشکر از مدیر خیریه کودکان فرشته اند ...

 

وظیفه خود میدانیم تا از جناب آقای موسوی ، مددکار فعال

بیمارستان بهرامی و مدیر خیریه " کودکان فرشته اند " که

مشوق اصلی گروه نیکوکاری حنانه می باشند تشکر

ویژه ای داشته باشیم .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید