داستان

من فقیر بودم چون از شبکه انسان های یاری رسان و اجابتگر آرزوها ، خارج بودم . با انجام خالصانه یک عمل نیک از صمیم قلب کاری کردم که وارد شبکه انسانهای اجابتگر شوم و در نتیجه هم خودم با پیوستن به این اقیانوس زنده و بی کران به آنچه می خواستم رسیدم و هم وسیله ای شدم برای اینکه دیگران به آرزوهایشان برسند .

/ 0 نظر / 13 بازدید