شرح پرداختی بیلان پنجم گروه حنانه

شرح پرداختی بیلان پنجم گروه حنانه

 

1 مبلغ 2.000.000 ریال بابت کمک هزینه دیبای عزیز به تاریخ 94.01.04

2.  مبلغ 5.000.000 ریال بابت کمک هزینه چهارقلوهای گلمون به تاریخ 94.01.10

3. مبلغ 2.000.000 ریال بابت کمک هزینه درمان بیمار سکته قلبی به تاریخ 94.01.27

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید