بیلان دوم گروه حنانه

بیلان شماره 2 گروه نیکوکاری حنانه

از تاریخ  1393/09/28  تا پایان 1393/10/28

 

موجودی

خروجی

ورودی

شرح

5.760.758

0

0

مانده موجودی 93/09/28

65.460.758

0

59.700.000

کل هدایای نقدی نیکوکاران

از تاریخ  93/09/28 تا تاریخ  93/10/28

65.574.564

0

113.806

سـود ماهیانه

46.842.064

18.732.500

0

/ 0 نظر / 12 بازدید