تجهیز اتاق کودکان و بازسازی طبقه سوم

با افتخار اعلام میداریم با کمک گروه خیریه کودکان فرشته اند و همت اعضای

گروه نیکوکاری حنانه ، طبقه سوم بیمارستان بهرامی بازسازی و اتاق مخصوص

کودکان تجهیز و تحویل عزیزان گردید .

 

فاکتور خرید موکت 

پرداختی موکت

 

فاکتور تخته وایت برد و ...

پرداختی تخته وایت برد

 

هزینه های  آژانس به همراه فیش های پرداختی

 

تصاویر قبل و بعد از بازسازی طبقه سوم بیمارستان بهرامی

 

تصاویر اتاق بازی کودکان پس از بازسازی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید