پرداختی جهت خرید سمعک و تجهیز کانکس

جهت خرید سمعک و تجهیز کانکس به منظور حضور پدران فرشته های

کوچکمان مبلغ 4.000.000 ریال توسط گروه حنانه واریز گردید . لازم به توضیح

است پتوها توسط اعضاء گروه حنانه تقدیم شده است .

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید