# حنانه

بیلان چهارم گروه حنانه

بیلان شماره 4 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ  1393/11/27 تا پایان 1393/12/25 موجودی خروجی ورودی شرح 69.257.897 0 0 مانده موجودی 93/11/27 124.881.897 0 55.624.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران  از تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

بیلان سوم گروه حنانه

  بیلان شماره 3 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ  1393/10/28  تا پایان 1393/11/28 موجودی خروجی ورودی شرح 46.827.064 0 0 مانده موجودی 93/10/28 75.937.064 0 29.110.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید