# کودکان_سرطانی

بیلان سوم گروه حنانه

  بیلان شماره 3 گروه نیکوکاری حنانه از تاریخ  1393/10/28  تا پایان 1393/11/28 موجودی خروجی ورودی شرح 46.827.064 0 0 مانده موجودی 93/10/28 75.937.064 0 29.110.000 کل هدایای نقدی نیکوکاران از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید