پرداختی جهت خرید دارو تالاسمی

 جهت تامین بخشی از هزینهدارو تالاسمی مبلغ

2.600.000 ریال توسط گروه حنانه پرداخت گردید .

 

نسخه شماره 1 جهت تهیه دارو تالاسمی


 

نسخه شماره 2 جهت تهیه دارو تالاسمی

 

فیش واریزی حنانه

 

فیش پرداختی کل داروهای تالاسمی

/ 0 نظر / 11 بازدید